Xidmətlər

DİZAYN, MEMARLIQ VƏ MÜHƏNDİSLİK İŞLƏRİ

İstəklərinizi dinləyib, çizgilərədə əks etdirib, təkmilləşdirib, dizayn edib uzərində mühəndislik işlərini aparırıq

TİKİNTİ, TƏMİR VƏ YENİDƏNQURMA İŞLƏRİ

Qaralama konstruksiyalardan son cızmalara qədər tikinti, təmir və yenidənqurma işləri aparırıq

MEXANİKİ, ELEKTRİKA VƏ SANTEXNİKA «MES»

İsitmək və soyutmaq, işıqlandırmaq, təmiz su ilə təmin etmək və tullantıları xaric etmək bizim əlimizdədir

POLAD KONSTRUKSİYALARIN İSTEHSALI

Komandamız paslanmayan poladdan, alüminium və kömür poladdan dizayn sənət işlərini qurmağa qadirdir

AKUSTİKA VƏ SƏS SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI

Məxfilik vacibdir və biz rahatlığınız üçün iş və ya istirahət mühitinizi pozacaq səslərdən azad bir məkan tikirik